Disclaimer

We stellen onze website lylacoach.com (‘Website’) zorgvuldig samen met informatie voor algemene informatieve doeleinden. Hoewel de Website zorgvuldig is samengesteld, staan we niet in (a) voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie, (b) voor het actueel of niet verouderd zijn van deze informatie, en (c) voor de geschiktheid van deze informatie voor het doel waarvoor u dit raadpleegt.

De gepubliceerde informatie op de Website bevat geen specifiek aanbod of advies en daaraan kan geen rechten worden ontleend. IEDERE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE OP DEZE WEBSITE GEPUBLICEERDE INFORMATIE OF HET GEBRUIK DAARVAN - INCLUSIEF HYPERLINKS EN ACHTERLIGGENDE WEBSITES OF BRONNEN - IN WELKE VORM DAN OOK, IS UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN.

Op de toegang tot en het gebruik van de Website (en de daarop gepubliceerde informatie) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en de rechtbank van de woonplaats van ons bedrijf is bij uitsluiting (voor zover toegestaan) bevoegd.